NHG iets voor u?

30 jun 2010

Hebt u een woning op het oog van om en nabij de twee ton en zoekt u nog naar een goede financiering? Laat u dan in elk geval voorlichten over de mogelijkheid tot financiering met Nationale Hypotheek Garantie (hierna NHG).

De uitvoering van NHG vindt sinds 1995 plaats door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Doel van NHG is het verder bevorderen van het eigenwoningbezit. Sinds 1999 kunt u ook onder hypotheekgarantie geld lenen voor het verbeteren van de woning. NHG biedt u als koper een aantal grote voordelen boven het kopen zonder deze garantie. Het belangrijkste voordeel is dat u een rentekorting ontvangt van de hypotheekverstrekker per jaar wat kan oplopen tot 0,8%. In ruil hiervoor betaalt u slechts eenmalig een zogenoemde borgtochtprovisie van 0,55 procent over de totale hypotheeklening. Een schijntje, vooral omdat de fiscus een deel van deze kosten voor haar rekening neemt. Stel, u koopt een woning van 200.000 euro, inclusief kosten hebt u dan een hypothecaire lening nodig van 220.000 euro. Een rentekorting van 0,8% over tien jaar is 8 procent. Al met al betaalt u over deze rentelooptijd 17.600 euro minder aan rente vergeleken met een ‘normale’ hypotheek. Rekening houdend met belastingteruggave zal dit voor de meeste onder u neerkomen op netto zo’n 7.000 euro. Doorrekenend naar een periode van 30 jaar betekent dit een totaalvoordeel ter waarde 21.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor NHG moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst is de lening onder NHG momenteel gemaximeerd op 350.000 euro. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals onder meer overdrachtsbelasting, notariskosten en eventuele verbouwingskosten. Uitgaande van een bestaande woning mogen deze bijkomende kosten maximaal 12 procent bedragen, voor een nieuwbouwwoning is dit percentage op 8 procent gesteld. Kortom, uitgaande van bestaande bouw kunt u zoeken in de prijsklasse tot maximaal 312.500 euro kosten koper, in het geval van nieuwbouw is dit 324.000 euro vrij op naam. Alle hypotheekvormen zijn toegestaan, inclusief de populaire aflossingsvrije hypotheek. Wel geldt de regel dat maximaal de helft van de waarde van de woning gedekt mag worden door deze goedkope hypotheekvorm. In de regel komt dit neer op circa 45 procent van de totale lening. Uitgaande van een huis van twee ton en een bijbehorende financiering van 220.000 euro betekent dit dat u voor een bedrag van 120.000 euro een andere hypotheekvorm moet uitzoeken. Van de totale lening van 220.000 euro moet verder minimaal 60.000 euro worden afgedekt door een overlijdensrisicoverzekering. Ter vergelijking met een hypotheek zonder NHG mag u in de regel 60 procent van de financiering aflossingsvrij financieren, daarentegen dient u minimaal 85.000 euro aan overlijdensrisico te verzekeren. Let wel: als u een woning koopt van 315.000 euro en u hebt slechts een hypotheek nodig van een ton, dan komt u toch niet in aanmerking voor NHG. De totale verwervingskosten zijn immers hoger dan het maximum van 350.000 euro. Ook het oversluiten van uw huidige hypotheek zonder NHG naar een hypotheek met NHG behoord tot de mogelijkheden. Op dit moment ligt de hypotheekrente voor een rentevaste periode van 10 jaar op 4,3% Wilt u weten of u in aanmerking komt voor NHG? Ga dan even langs bij een hypotheekspecialist.